Poznaj najważniejsze wydarzenia i aktualności

w Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 2

PSONI Koło w Krośnie

 

 

 

W dniu 4 września 2015 roku w Telewizji Obiektyw ukazał się krótki reportaż o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie. Zapraszamy do obejrzenia reportażu na stronie serwisu TV Obiektyw pod adresem tvobiektyw.pl

 

Opracowała:
Kadra ZAZ

 

TV Obiektyw

 

Miesiąc czerwiec upłynął nam pod znakiem intensywnej rehabilitacji społecznej i ruchowej. Znaleźliśmy kolejną opcję na aktywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego i rozwijanie swoich pasji. Wybraliśmy się na Zespół Krytych Pływalni w Krośnie.

Każdy z nas miał okazję sprawdzić poziom swoich kompetencji społecznych w praktyce poprzez: możliwość kupienia biletów wstępu, samodzielne korzystanie z szatni, kontrolę czasu spędzonego na basenie oraz zachowywanie się zgodne z zasadami obowiązującymi w miejscu publicznym.

 

W dniach 29.04 i 20.05.2015 rozpoczęliśmy cykl spotkań z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie. Podczas zajęć z doradcą zawodowym nasi pracownicy mają możliwość uświadomienia sobie zasad obowiązujących na rynku pracy oraz poznania swoich mocnych i słabszych stron w sferze zawodowej. Ważnym elementem spotkań jest również trening umiejętności praktycznych poruszania się na otwartym rynku pracy: autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie CV i listu motywacyjnego itd.

 

W ramach rozwijania umiejętności spędzania czasu wolnego, pracownicy ZAZ zorganizowali sobie wyjście na kręgielnię. Prócz doskonałej formy zabawy i rozładowania napięcia emocjonalnego, kręgle są doskonałą formą rehabilitacji społecznej poprzez: trening umiejętności interpersonalnych oraz ćwiczenie norm i zasad odpowiedniego zachowania się w miejscu publicznym. Pracownicy mieli okazję samodzielnie zakupić bilety i wypożyczyć obuwie zamienne. Dobra zabawa okazała się ważniejsza niż współzawodnictwo - wszyscy zostaliśmy zwycięzcami !!!

 

Jak przeprowadzić masaż serca? Jak zatamować krwotok? Na czym polega sztuczne oddychanie? Jak wygląda pozycja bezpieczna? Co robić w przypadku oparzenia? - My już to wszystko wiemy.

 

Dlatego jedną z form prowadzonej przez nas rehabilitacji, stanowi poszerzanie zainteresowań naszych pracowników i prezentowanie ciekawych sposobów samorealizacji. Dodatkowym celem jest pokazanie w jaki sposób można korzystać z miejsc użyteczności publicznej i wskazanie miejsc gdzie można spędzać wolny czas.

 

Minęły dopiero dwa tygodnie od ogłoszenia Eko zbiórki i…

Po pierwsze ogromne zaskoczenie. W tak krótkim czasie, nasi pracownicy mieli możliwość ponownie odwiedzić kilka szkół i przedszkoli, by tym razem odebrać już pierwsze, spore ilości tekturowych rolek.

 

W ostatnich dniach, w trakcie zajęć z rehabilitacji społecznej, powstał u pracowników ZAZ pomysł zorganizowania Eko-zbiórki rolek tekturowych po zużytych papierach toaletowych i jednorazowych ręcznikach papierowych. Rolki te stanowią one jeden z podstawowych elementów produkcji podpałek ekologicznych K-LUMET. Szybko zaprojektowaliśmy oryginalne plakaty reklamowe naszej Eko-akcji i z entuzjazmem ruszyliśmy do okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych.