Poznaj najważniejsze wydarzenia i aktualności

w Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 2

PSONI Koło w Krośnie

 

 

 

Dzisiaj po zakończeniu pracy, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej zorganizowali ognisko integracyjne. Podczas tego wyjścia, palenia ogniska i pieczenia kiełbasy każdy mógł opowiedzieć o sobie, poznać lepiej swoich kolegów i koleżanki z pracy oraz instruktorów.

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn).

Wszystkie zakwalifikowane osoby spełniają formalne wymogi projektu, tj. są w wieku aktywności zawodowej, zamieszkują na obszarze realizacji projektu, tj. na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i Miasta Krosna oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawnej zawierające kod niepełnosprawności U lub P (upośledzenie umysłowe luz zaburzenia psychiczne).

 

W dniu 12.06.2014 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów projektu POKL pn. "Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie".

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W KROŚNIE

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII
"Promocja Integracji Społecznej"
Działanie 7.2
"Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"
Podziałanie 7.2.1
"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

realizuje projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.n.

"Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie"