W dniu 16.03.2016 r. miało miejsce szkolenie na temat efektywnego wykorzystania czasu pracy w dziale produkcji podpałek. Pracownicy mieli okazję przeanalizować swój typowy dzień w pracy. Szczególną uwagę zwrócono na czynności i zachowania, mające negatywny wpływ na przebieg pracy i jej efektywność (np. częste opuszczanie stanowiska pracy z błahych powodów, spóźnienia do pracy i niedbałe wykonywanie swoich obowiązków). Wynikiem spotkania były wspólnie wypracowane pomysły na zwiększenie zaangażowania do pracy i poprawę jakości wykonywanych zadań. Wprowadzono do rozkładu dnia kilka nowych ciekawych pomysłów, które będą teraz testowane w praktyce aby poprawić efektywność i jakość pracy.

 

Opracował: Zespół Programowy ZAZ nr 2
Foto - Archiwum ZAZ SW