W dniach 29.04 i 20.05.2015 rozpoczęliśmy cykl spotkań z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krośnie. Podczas zajęć z doradcą zawodowym nasi pracownicy mają możliwość uświadomienia sobie zasad obowiązujących na rynku pracy oraz poznania swoich mocnych i słabszych stron w sferze zawodowej. Ważnym elementem spotkań jest również trening umiejętności praktycznych poruszania się na otwartym rynku pracy: autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie CV i listu motywacyjnego itd.

 

W dalszej kolejności nasi pracownicy będą także uczestniczyć w indywidualnie dobranych sesjach szkoleniowych podnoszących ich umiejętności interpersonalne i kwalifikacje zawodowe.

 

Opracowała: Natalia Penar
Foto: Archiwum ZAZ: SW, JD