Za nami pierwsze zajęcia grupowe, w czasie których mogliśmy lepiej poznać swoje umiejętności i kompetencje, a także określić cele, jakie chcemy osiągnąć w sferze zawodowej.