Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn).

Wszystkie zakwalifikowane osoby spełniają formalne wymogi projektu, tj. są w wieku aktywności zawodowej, zamieszkują na obszarze realizacji projektu, tj. na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i Miasta Krosna oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawnej zawierające kod niepełnosprawności U lub P (upośledzenie umysłowe luz zaburzenia psychiczne).

 

Wśród zrekrutowanych BO: 17 osób posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a 13 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Na liście rezerwowej zostało umieszczonych 14 osób, które będą mogły przystąpić do projektu z chwilą rezygnacji lub zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób zakwalifikowanych do projektu.