Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie powstał w roku 2014. Rozpoczęcie działalności usługowej pozwoliło na realizację głównego celu Zakładu, jakim jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością. W początkowym okresie zatrudniając 30 pracowników. W kolejnych latach zatrudnienie w ZAZ nr 2 Krosno systematycznie wzrastało kształtując się w dniu dzisiejszy na poziomie 71 pracowników. Wraz ze wzrostem zatrudnienia Zakład zmuszony był do zmiany lokalizacji, która umożliwiałaby godne warunki pracy. Dziś siedziba mieści się w Krośnie przy ul. Pużaka 55 c, a warunki jakimi dysponuje dają możliwość współpracy z dużymi markami takimi jak Cellfast. Doświadczenie jakie zdobyliśmy na przestrzeni lat zaowocowało otrzymaniem z rąk kapituły przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie certyfikatu "Zakup pro-społeczny" na wszystkie usługi prowadzone przez ZAZ. Zakład otrzymał również tytuł "Podkarpackiego Lidera ekonomii społecznej" jak i możliwość posługiwania się znakiem jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie