W dniach 15 i 17 luty uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Prowadzącym był ekspert w dziedzinie informatyki - Pan Marek Stawarczyk - biegły Sądu Okręgowego w Krośnie.

Zagrożenia płynące z Internetu dotyczą każdego z nas. Cyberprzestępcy nie są bezczynni i prześcigają się w wymyślaniu nowych sposobów na pokonanie zabezpieczeń urządzeń, z których korzystamy na co dzień. Z wielu wirtualnych zagrożeń większość z nas nie zdawała sobie nawet sprawy, np. że przestępcy potrafią sfałszować stronę internetową banku lub nielegalnie uzyskać poufne informacje na nasz temat.

 

Mieliśmy możliwość zadawania prowadzącemu pytań, na temat zagrożeń, jakie czyhają na nas w Internecie i na jakie natknęliśmy się już w dotychczasowym użytkowaniu. Pan Stawarczyk udzielił nam wielu praktycznych wskazówek, jak radzić sobie w przypadku, gdy dosięgnie nas przestępstwo internetowe. Możemy np. skorzystać z takich stron: www.zanim-podpiszesz.pl, www.dyzurnet.pl lub zadzwonić pod poniższe numery bezpłatnych telefonów: 111-116 lub 800-100-100.

 

Opracował: Zespół Programowy ZAZ nr 2
Foto - Archiwum ZAZ SW