W dniu 12.06.2014 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów projektu POKL pn. "Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie".

 

W trakcie spotkania z uczestnikami zajęć Warsztatu i ich rodzicami szczegółowo omówiono założenia projektu, procedurę rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne. Oferta udziału w projekcie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych Beneficjentów, ich rodziców i opiekunów. W trakcie spotkania osoby z niepełnosprawnością podkreślały, że udział w projekcie pozwoli im na podjęcie zatrudnienia, co nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS.

Osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały komplet dokumentów rekrutacyjnych.